Fokarium (lub – jak mówią niektórzy – „Foczarnia”)

Muzeum Pobřežní Obrany a Muzeum Helu sdružení „Přatele Helu“ – MOW

Muzeum Helu – Stowarzyszenia „Przyjaciele Helu”

Bateria im. Heliodora Laskowskiego

Muzeum Rybołówstwa

Latarnia morska Hel